pensioenenWat is pensioen?

Pensioen is een inkomensverzekering die het mogelijk maakt om een vervangend inkomen uit te laten keren in het geval dat het oorspronkelijke inkomen wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Kort gezegd is pensioen het inkomen dat je ontvangt wanneer je stopt met werken.

Veel mensen vinden pensioenen een ver van je bed show. Toch kan het heel belangrijk zijn om al vroeg te beginnen met nadenken over je pensioen. De tijd vliegt voorbij en pensioen opbouwen kan uiteindelijk erg nuttig blijken te zijn!

 

Hoe werkt het pensioenstelsel?

Het pensioenstelsel is in drie belangrijke onderdelen 'pijlers' opgedeeld. Het is goed om je van deze pijlers op de hoogte te stellen en te bekijken hoe je zelf nog aandacht aan de verschillende onderdelen wilt geven. De eerste pijler is de AOW. De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft geregeld dat er ten minste een basisvoorziening is waarmee armoede onder ouderen wordt voorkomen. In 2017 bedraagt de netto AOW uitkering €1091,07 als je alleenstaand bent. Als je getrouwd bent of samenwoont met je partner is het mogelijk om €751,69 netto per maand uitgekeerd te krijgen. Beide bedragen zijn allebei erg netjes te noemen en in veel landen is deze voorziening niet zo goed geregeld. Natuurlijk is het wel zo dat je in principe je hele werkende leven voor de uitkering betaald. Eigenlijk is de AOW dus gewoon een uitgesteld inkomen waar je na de AOW-leeftijd recht op gaat krijgen.

Gesproken over de AOW-leeftijd, deze wordt in stappen omhoog gebracht. Het is de bedoeling om deze leeftijd naar 66 te brengen in 2018 en naar 67 in 2021. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting. Geboren in het jaar 1990? De verwachte AOW-leeftijd bedraagt dan 71 jaar en 6 maanden. We zullen met z'n allen de komende jaren dus nog even flink door moeten werken om gebruik te kunnen gaan maken van de AOW-uitkeringen.

De tweede pijler is je opgebouwde pensioen. De premie van het pensioen wordt zowel door werknemer als werkgever betaald. De opbouw van het pensioen vindt plaats bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds is een organisatie die op grote schaal op de beurs belegt. Tijdens de crisis bleken sommige pensioenfondsen in de problemen te komen door lage dekkingsgraden. Hopelijk gaan we dit niet nog een keer meemaken, maar helaas is dit niet uit te sluiten.

Sommige werknemers beschikken helaas over een pensioengat. Dit betekent dat je tussen je 21e en de pensioenleeftijd geen volledig pensioen hebt opgebouwd. Een pensioengat kan ontstaan door: werkloosheid, inruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen, vervroegd pensioen of echtscheiding. Het kan ook voorkomen dat je werkt of hebt gewerkt bij een werkgever zonder verplichte pensioenregeling. De derde pijler wordt dan erg belangrijk!

De derde pijler is zelf vrijwillig bijsparen/beleggen. In je werkende leven komt er ontzettend veel geld binnen, maar helaas vliegt dit geld ook weer razendsnel de deur uit. De truc is om elk jaar een leuk bedrag over te houden en het is erg slim om dit bedrag te sparen of te beleggen. Hoe jonger je hiermee begint, hoe meer je kunt opbouwen. Een afgeloste hypotheek is ook erg goed om te hebben, omdat je maandelijkse lasten dan een stuk lager liggen dan bij een vergelijkbaar persoon die nog steeds zit te huren.

Wist je dat?

    De verdeling qua pijlers is in Nederland als volgt: 50% AOW. 45% pensioen en 5% vrijwillig

Hoeveel wordt mijn pensioen?

Altijd al willen weten hoeveel pensioen je hebt opgebouwd? Het kan zeker de moeite waard zijn om naar mijnpensioenoverzicht.nl te gaan. Deze site van de overheid maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier te bekijken wat er precies is opgebouwd en op welke leeftijd dit wordt uitgekeerd. Naast je opgebouwde pensioen is het ook mogelijk om de AOW-verwachtingen te bekijken. Zo ontstaat er een totaal plaatje over alle toekomstige inkomsten voor je oude dag. Ideaal systeem dus!

 

Tips voor een beter pensioen?

Interesse om je pensioen te vergroten? Vooral het vrijwillige gedeelte (derde pijler) is het gedeelte waar veel mogelijkheden zijn. Zorg ervoor dat je al jong begint met sparen en beleggen. Probeer elke maand automatisch een bedrag opzij te zetten en zorg ervoor dat je dit meerdere jaren laat renderen op de beurs. Op de lange termijn kan je vermogen zich dan steeds verder ontwikkelen. Het is daarnaast ook een echte aanrader om al op jonge leeftijd al een huis te kopen en deze moet je al direct beginnen met aflossen. Op lange termijn moet je er alles op alles aan doen om je eigen vermogen te laten groeien. Succes!