Wat is de fundamentele analyse?

De fundamentele analyse is één van de twee belangrijke analyses in de beleggingswereld. Het is dan ook erg belangrijk dat u verstand heeft van wat de fundamentele analyse nou precies inhoudt. Wanneer u de fundamentele analyse goed kunt toepassen kunt u ontzettend veel geld verdienen!

De fundamentele analyse richt zich op het lange termijn beleggen. Het gaat hierbij om een termijn die langer is dan een aantal maanden. De meningen verschillen over de precieze tijd die het beste is voor de fundamentele analyse. Naar mijn mening kan de fundamentele analyse het beste worden toegepast bij een periode die langer dan een half jaar duurt.

De fundamentele analyse stelt dat onder andere de cijfers en (interne en externe)gegevens van een onderneming het belangrijkste zijn bij het koersverloop op de lange termijn. In principe is dit natuurlijk ook logisch en klopt dit volledig.  Wanneer winsten dalen en uiteindelijk overgaan in verliezen, zal de koers die hierbij hoort ook gaan dalen. De marktwaarde van de onderneming neemt dan af. Ratio’s zullen verslechteren en uiteindelijk kan de belegger grote verliezen hebben (als de belegger op long zat tenminste).

 

Uit welke onderdelen bestaat de fundamentele analyse?

De analyse bestaat uit meerdere factoren die een rol spelen bij het analyseren van het onderneming. Denk hierbij aan:

  • De missie, visie, kernwaarden en strategie van de onderneming
  • Het management van de onderneming
  • De omzetontwikkeling in het verleden en de verwachting ervan voor de toekomst
  • De kosten die bij de omzet horen (de winstmarges zijn hierbij ook cruciaal)
  • De veranderingen in de marktpositie/marktaandeel enz.
  • De liquiditeit
  • De solvabiliteit
  • De rentabiliteit
  • De concurrentie

Eigenlijk is de fundamentele analyse dus een vergaarbak van allerlei verschillende factoren die ervoor zorgen dat de belegger een goed beeld krijgt dan de structuur en de wijze waarop een onderneming in elkaar zit. Wanneer de belegger een goed beeld heeft van de onderneming is het pas mogelijk om een oordeel te vellen over het koersverloop voor de lange termijn.

Wanneer alle factoren zijn beoordeeld kan er uiteindelijk een vorm van bedrijfswaardering worden gedaan. Er wordt vervolgens gekeken wat de echte waarde van de onderneming is en dit kan worden gedeeld door het aantal aandelen die zijn uitgegeven. Vervolgens ontstaat er dus een waarde die de aandelen eigenlijk zouden moeten hebben. Een aandeel is dus ondergewaardeerd wanneer een aandeel op de beurs €10,- is terwijl deze volgens uw berekeningen €15,- waard moet zijn.

Volgens de fundamentele analyse kan er dan worden vastgesteld dat de koers zal gaan stijgen op de langere termijn. Om een goed beeld te krijgen over alle onderdelen van de fundamentele analyse zijn er in deze categorie nog meer pagina’s te vinden over dit onderwerp.

Warren Buffett maakt gebruik van de fundamentele analyse…dit toont wel aan wat de mogelijkheden dus zijn!