Wat is Liquiditeit?

De liquiditeit is belangrijk als er wordt gekeken naar de mate waarin een onderneming aan de korte termijn verplichtingen kan voldoen. Bij de liquiditeit wordt er gekeken hoeveel liquide middelen er aanwezig zijn in het bedrijf ten opzichte van de kortlopende schulden. Wanneer een onderneming meer liquide middelen heeft (geld in kas/bank enz.), ten opzichte van kortlopende schulden, ontstaat er dus een situatie waarin de liquiditeit van de onderneming goed is. Er kan dan op een goede manier aan de kortlopende verplichtingen worden voldaan. Er zijn twee belangrijke ratio’s die de liquiditeit van een onderneming aangeven. Het gaat hierbij om de current ratio en de quick ratio. De current ratio en de quick ratio berekent u als volgt:

  • Current ratio = Vlottende activa / Kort vreemd vermogen
  • Quick ratio = (Vlottende activa – voorraden) / Kort vreemd vermogen

Naast de current ratio en de quickratio bestaat er ook nog het netto werkkapitaal. Het netto werkkapitaal berekent u als volgt:

  • Netto werkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen
  • Netto werkkapitaal = (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen) – vaste activa

Voor zowel de current ratio, de quick ratio en het netto werkkapitaal geldt dat hoe hoger de uitkomst, hoe beter dit is! Een goede liquiditeit kan ook zeker worden teruggezien in de beurskoersen. U moet het zo zijn, wanneer een onderneming veel liquide middelen heeft en dus liquide is, kan er ook worden geïnvesteerd in nieuwe producten of ontwikkelingen bijvoorbeeld. Dit komt de onderneming dan op de lange termijn weer ten goede. Zo ontstaat er dus een situatie waarin een goede liquiditeit op de lange termijn wellicht voor een solide koersstijging van het aandeel zorgt.

Bij het analyseren van een onderneming en de bijbehorende aandelen van de onderneming is het dus zeker de moeite waard om eens de liquiditeit van de onderneming te bekijken. In jaarverslagen moet dit in ieder geval te vinden zijn. Deze worden meestal online gepubliceerd en zijn dus voor beleggers beschikbaar. Beursgenoteerde ondernemingen zijn namelijk verplicht om de financiële situatie te publiceren en beschikbaar te stellen voor aandeelhouders, belangstellenden en externe partijen.

Zorg ervoor dat u bij het investeren op de lange termijn goed kijkt naar de liquiditeit van de onderneming!