Wat is de MACD?

De MACD of (MACD/OsMA) is een erg populaire indicator binnen de technische analyse. De MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence en is ontwikkeld door Gerald Appel. De indicator kijkt naar de gemiddelden in een grafiek. Op basis van deze gemiddelden kunnen er nieuwe lijnen worden getrokken. Hierdoor worden trends zichtbaar die in eerste instantie niet zichtbaar waren. De MACD is dus een erg handige indicator die vaak wordt gebruikt door beleggers. Het is vooral mogelijk om ook een trend omkeer in het koersverloop te voorspellen!

 

Hoe wordt de MACD berekend?

De indicator kijkt naar het 12- en 26-daags gemiddelde. Vervolgens wordt het 26-daagse gemiddelde afgetrokken van het 12-daags gemiddelde. Wanneer dit elke dag wordt gedaan, ontstaat er een lijn die rond het nulpunt zal liggen. Deze lijn ontstaat ook door te kijken naar zo’n 9 handelsdagen en het gemiddelde hiervan. Wanneer de lijn het nulpunt doorkruist in opwaartse richting is er sprake van een koopsignaal en dus een koopmoment (long). Wanneer de lijn het nulpunt in neerwaartse richting doorkruist is er sprake van een verkoopsignaal en dus een verkoopmoment (short). De MACD weergeeft dus voor zowel long en short verschillende adviezen.
Om een beter beeld te krijgen over de indicator en de manier waarop deze in elkaar zit en het beste kan worden toegepast, is het verstandig om naar de volgende video te kijken! Er wordt goed uitgelegd wat de indicator is, hoe deze wordt berekend en op welke manier de indicator het beste kan worden toegepast!

 

Mijn mening en toepassing over deze indicator

De indicator wordt regelmatig door mij toegepast. Het verschil tussen de MACD lijnen geeft eigenlijk een verschil aan tussen positieve of negatieve enthousiasme. Het grootste voordeel van de indicator vind ik dan ook dat trends beter kunnen worden weergeven. Deze indicator is toch één van de belangrijkste bij het herkennen van trends en de manier waarop de beurs zich op de korte termijn ontwikkeld.

Het is wel zo dat de indicator op zichzelf niet al teveel zegt. Het is heel belangrijk om gebruik te maken van een variatie van indicatoren. Wanneer u meerdere indicatoren tegelijk toepast is het veel beter om een goede analyse te kunnen maken!

Maak gebruik van de MACD om de beurs gedeeltelijk te kunnen voorspellen!