Wat zijn ratio’s nou eigenlijk?….ze zijn heel belangrijk dat sowieso!

Ratio’s zijn ontzettend belangrijk bij de fundamentele analyse. Zowel het bedrijfsleven (banken enz.) als beleggers maken gebruik van ratio’s bij het analyseren van de situatie van een onderneming. Ratio’s ontstaan uit de balans van een onderneming en de balans is weer ontstaan uit de winst- en verliesrekening en de liquiditeitsbegroting. Niet alle ratio’s zijn direct alleen uit de balans te halen. Het gaat hierbij om de rentabiliteitsratio’s, maar daar leest u later meer over!

Alle financiële gegevens zijn dus nodig om tot ratio’s te kunnen komen als onderneming zijnde. Om deze reden is er ook in deze markt nog veel vraag naar mensen met een (bedrijf)economische achtergrond. Een ander woord voor ratio’s is kengetallen, deze term wordt ook wel gebruik in de economische kringen. Het principe is volledig hetzelfde.

 

Soorten ratio’s

Er zijn meerdere soorten ratio’s, het gaat hierbij om ratio’s voor de liquiditeit, ratio’s voor de solvabiliteit en ratio’s voor de rentabiliteit. Alle ratio’s samen zorgen ervoor dat er een situatie ontstaat waarbij u als belegger goede conclusies kunt trekken uit het verloop van de onderneming. Er kan dan aan de hand daarvan een conclusie worden getrokken. De koers van een aandeel is namelijk indirect te koppelen aan de waarde van de onderneming.

Ratio’s voor de liquiditeit zijn gericht op de korte termijn en zijn direct uit de balans te halen. Ratio’s voor de solvabiliteit zijn gericht op de lange termijn en weergeven dus een goed beeld voor de mate waarop een onderneming aan lange termijn verplichtingen kan voldoen. Ratio’s voor de solvabiliteit zijn ook direct uit de balans op te maken. Ratio’s voor de rentabiliteit zijn dit echt niet. Ratio’s voor de rentabiliteit zijn deels uit de balans en deels uit de winst- en verliesrekening te halen.

Op de pagina’s over liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit leest u meer over deze belangrijke kengetallen en hoe deze exact kunnen worden berekend!