Bij het belastingvrij beleggen maakt u gebruik van het maximale belastingvoordeel. Er bestaan namelijk meerdere beleggingsproducten waarop u geen belasting hoeft af te dragen. De winst zal belastingvrij zijn, maar u kunt ook nog extra fiscaal voordeel behalen wanneer u in een groenfonds belegd. Groene fondsen hebben hierbij als voordeel dat ze fiscaal erg voordelig zijn door verschillende vrijstellingen en een relatief hoge heffingskorting.

 

Het beleggen met een belastingvoordeel

Wanneer u op de beurs belegd is het niet alleen voldoende om te kijken naar bijkomende kosten als transactie of beheerkosten. Het is ook belangrijk om te kijken of er fiscale voordelen mogelijk zijn. Dergelijke voordelen hebben immers een directe positieve invloed op uw rendement. Met de huidige belastingregels is het zo dat uw vermogen in box 3 dat boven een bepaalde grens uitkomt, wordt belast met de vermogensrendementsheffing. Hieronder valt bijvoorbeeld: een tweede huis, spaargeld, beleggingen, etc. U moet erop toezien om het bedrag boven de grens zo laag mogelijk te krijgen.

In 2014 bedraagt de gewone vrijstelling voor box 3 €21.139,- per persoon. Het is ook mogelijk om dit vermogen te delen met uw partner. In dit geval is de vrijstelling €42.278,-. Dit deel van uw vermogen is dus belastingvrij bezit. De meeste mensen gaan hier overheen, dus zullen hierover belasting moeten betalen. Het tarief dat u hierover betaald bedraagt 1,2%. Hierbij moet u rekening houden met het feit dat u altijd belasting betaald over het voorgaande jaar.

 

Groen beleggen d.m.v. groenfondsen

De overheid doet zijn best om groene beleggingen te stimuleren. Naast beleggingsinstanties wil de overheid nu ook particuliere beleggers betrekken bij de groene beleggingsprojecten. Er zijn vandaag de dag een aantal instanties waarbij u terecht kunt voor een erkend groenfonds. Zo kunt u onder meer beleggen bij de ASN bank. U zult hier dan deel moeten nemen aan het ASN Groenprojectenfonds. Dit fonds richt zich onder andere op recycling, ecologische woningbouw en milieuvriendelijke energiebronnen. U kunt daarnaast ook bij de Triodos bank beleggen. Het Triodos Groenfonds houdt zich bezig met allerlei “groene” zaken als de bouw van zonnepanelen.

Wanneer u aan een dergelijk project deelneemt is er in feite sprake van een win-winsituatie: er wordt geld ingezameld voor een goed doel en u heeft een extra belastingvoordeel op uw beleggingen.

 

Het voordeel voor groenfondsen

De Belastingdienst heeft een lijst van erkende groenfondsen en beleggingen. De fondsen en beleggingen op deze lijst komen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Een bank (of een andere partij) dient een officiële groenverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Wanneer een instantie recht heeft op een groenverklaring kunt u als belegger een vrijstelling van maximaal €56.420,- per persoon krijgen. U moet natuurlijk wel zeker weten dat de partij waarmee u in zee gaat ook werkelijk een officiële groenverklaring bezit.

De totale vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de totale investering. Wanneer u bijvoorbeeld een ton investeert in een groenfonds en u en uw fiscale partner beide recht hebben op de maximale vrijstelling van €56.420,-, dan betaald u over deze investering geen belasting. Daarnaast kunt u ook nog eens aanspraak maken op een extra heffingskorting van 0,7% over het groen belegde vermogen.

 

Uitbetaling dividend groene projecten

Over het algemeen worden in dergelijke groene projecten geen dividenden uitgekeerd. Het vrijgekomen geld wordt vaak weer opnieuw geherinvesteerd in nieuwe projecten. Wanneer u toch dividendbelasting moet betalen, dan geeft u deze bij uw aangifte op en dan zal deze worden verrekend met de overige inkomstenbelasting.

Concluderend kunnen we stellen dat het beleggen in groenfondsen een aantal fiscale voordelen met zich meebrengt. Zo kan uw maximale vrijstelling van €21.139 naar €56.420 verhoogd worden en daar bovenop komt dan ook nog eens 0,7% van uw investering. Wat dan vervolgens nog overblijft in box 3 wordt dan met 1,2% belast.