Risico nemen of juist geen risico nemen? Verkopen of behouden? Actief of passief? Er zijn veel vragen waarop u als belegger een passend antwoord voor moeten vinden. Hierbij is het zaak om zo min mogelijk risico te lopen tegen een zo hoog mogelijk rendement. Het is als belegger van belang dat u uw eigen strategie hierin ontwikkelt en u zich hier dan vervolgens ook aan houdt.

 

Systeemkeuze

Er zijn verschillende manieren waarop de belegger zijn of haar keuze kan baseren. Een dergelijke methode dient ervoor om op een stabiele manier consistente keuzes te kunnen maken. Zoals gezegd zijn er een aantal gangbare methoden waarop u uw beslissingen kunt baseren. Het is hierbij van belang dat u er één uitkiest en deze ook navolgt. Helaas wisselen erg veel beleggers met de schommelingen in de beurs mee. Hierdoor zullen zij altijd achter de feiten aanlopen. Het gebruik van een goede strategie kan dit voorkomen.

Enkele te hanteren strategieën zijn:

 • Vortex methode

Een dynamische beleggingstechniek waarbij er wordt gehandeld op basis van een simpele doelstelling: het behalen van rendement met stapsgewijze aandelentransacties op cyclische koers variaties.

 • Stadium methode

De stadium methode gaat ervan uit dat elke koers van elk willekeurig aandeel steeds weer exact dezelfde cyclus doorloopt. De verschillende stadiums die de stadium methode onderscheidt zijn:

 1. Opkomst
 2. Groei
 3. Stabilisatie
 4. Neergang

Aan de hand van deze stadiums zult u vervolgens het moment van aan- en verkoop kunnen beredeneren.

 • NAIC-methode

De NAIC-methode is een oude maar werkende methode die wordt gebruikt bij het aan- en verkopen van beleggingen. NAIC staat hierbij voor National Association of Investors Corporation, wat een overkoepelende Amerikaanse beleggersorganisatie is.

De NAIC-methode gaat uit van 4 verschillende principes:

 1. Investeer regelmatig
 2. Herinvesteer de dividenden
 3. Beleg in bedrijven die sneller groeien dan de economie
 4. Diversifieer

Dit overzicht van drie strategieën is natuurlijk verre van compleet gezien het feit dat er nog veel meer strategieën zijn om te hanteren gedurende het beleggen. Het geeft echter wel een beeld van mogelijke strategieën die u kunt gebruiken.

 

Discipline

Wanneer u voor een bepaalde strategie gekozen heeft is het uiterst belangrijk dat u deze strategie ook naleeft. Werk altijd volgens de strategie en probeer emoties als angst of hebzucht buiten te sluiten. Dergelijke emoties kunnen namelijk de aanleiding voor flinke verliezen zijn.

Angst komt voor in situaties waarbij u het gevoel heeft dat u de zaken niet meer onder controle heeft. Hebzucht komt voor wanneer u veel of gemakkelijk winsten heeft behaald. Het doen van speculaties of het maken van grote gokken wordt dan ook erg afgeraden.

 

Ervaring

Voor veel zaken in het leven geldt dat het gemakkelijker verloopt wanneer men er al iets vanaf weet. Het gezegde “oefening baart kunst” is dan ook zeker van toepassen bij het beleggen. Wanneer u net begint en nog weinig ervaring heeft is het overstanding om direct grote bedragen te gaan beleggen. In dit soort gevallen kunt u beter beginnen met een klein bedrag of anders fictief geld.

In het begin is het goed om met kleine bedragen te gaan beleggen en hierbij alles wat u doet te noteren. Zaken als aankoopdata, startkoersen en natuurlijk de uitkomsten op lange termijn zijn interessante gegevens om in de toekomst van te kunnen leren.

Wanneer u op termijn winsten gaat behalen en u vertrouwen in uw systeem gaat krijgen is het tijd om met grotere bedragen aan de slag te gaan. U moet zich er wel helemaal goed bij voelen.

 

Behoud rust

Tijdens het beleggen is het van belang dat u ten aller tijden goed de rust neemt voor uw beslissingen. Haastige besluiten over het aan- of verkopen van aandelen brengen zelden goede resultaten met zich mee. Er moet ook geen directe druk achter uw besluit staan. Het kan niet zo zijn dat u door een slechte belegging niet meer in staat bent om de huur te betalen.

 

Accepteer en incasseer

Het is zeer belangrijk om als belegger in staat te zijn om financiële tegenvallers te kunnen incasseren. Naast één van de belangrijkste is het ook zeker een van de moeilijkste voorwaarde voor de belegger. Het is immers onmogelijk om altijd winsten te boeken.

Evalueer bij verliezen wat er fout gegaan is en neem dit mee in uw beslissingen in de toekomst. Op deze manier wordt u steeds meer ervaren en zult u in de toekomst betere resultaten behalen.

 

Heb geduld

“Geduld is een schone zaak”. Geduld is ook bij beleggen nodig, zeker bij het beleggen op de langere termijn. Het kan soms wel eens tegen zitten, maar dan is het juist belangrijk dat u als belegger door blijft zetten. Blijf bij uw eigen standpunten en geef niet zomaar op.