Er komen de laatste tijd steeds meer hedgefondsen op de beurs. Hedgefondsen vormen op de beurs een aparte groep. Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat opengesteld is voor een beperkt aandeel investeerders en dat door de financiële autoriteiten geautoriseerd is om een groter aantal strategieën toe te passen dan een regulier beleggingsfonds. Voor het grote publiek zijn de fondsen nogal vaag en abstract. Hedgefondsen zijn erop gericht om altijd een zo hoog mogelijk rendement te behalen, ook gedurende slechte economische tijden. Wat zijn deze fondsen nou precies en hoe werken ze?

 

Wat is een hedgefonds?

Hedgefondsen (Engels: hedge funds) zijn beleggingsfondsen die zich specialiseren in het afdekken of “hedgen” tegen crisissen op de beurs. De bedoeling van dergelijke fondsen is om ook gedurende een crisis een hoog rendement te blijven behouden. Hedgefondsen staan erom bekend dat zijn hun eigen regels en doelstellingen bepalen en zich afstandig houden van de regels van de klassieke beleggingsfondsen.

 

Waarom hedge?

Hedge is afkomstig uit de Engelse taal. Het staat letterlijk voor grens, of de begrenzing van een bepaald gebied. In het geval van de hedgefondsen kan worden gesproken van de afscherming of begrenzen van het risico. Men zou hedgefondsen kunnen zien als fondsen die zich zoveel mogelijk proberen af te schermen tegen eventuele plotselinge schommelingen op de financiële markten. De fondsen proberen voor elkaar te krijgen dat zij geen geld verdienen of verliezen aan stijgende of dalende markten. De voornaamste inkomstenbron is het prijsverschil tussen de verschillende effecten waarin wordt gehandeld.

Naast de schommelingen op de financiële markten, wordt er ook geanticipeerd op de valutamarkten. Het hele idee achter de hedgefondsen is om tegen een zo laag mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dergelijke fondsen hebben dus een defensief karakter.

 

Hoe werken deze fondsen?

Het kenmerkende van de hedgefondsen is dat de fondsbeheerder meestal ook betrokken is bij het fonds. Zo beheerd hij het fonds en sluiten andere beleggers zich bij hem aan. Over het algemeen is het aantal deelnemers van een dergelijk fonds beperkt tot een aantal dat varieert tussen tien tot enkele honderden deelnemers.

Hedgefondsen worden verdeeld over verschillende categorieën op de beleggingsmarkt. Zo zijn er gespecialiseerde fondsen in aandelen, obligaties, valutasoorten, etc. Eén van de belangrijkste categorieën zijn de fondsen die zich specialiseren in aandelen (zowel long en short).

De aandelenfondsen kopen aandelen op die naar hun mening ondergewaardeerd zijn en verkopen aandelen die overgewaardeerd zijn. De fondsen verkopen deze aandelen echter zonder dat ze deze aandelen werkelijk in hun bezit hebben. De aandelen worden namelijk “geleend” bij verschillende financiële instellingen. Het aan- en verkopen van aandelen via deze manier wordt ook wel “shorten” genoemd.

 

De kosten

De beheerkosten van het fonds zijn vaak relatief hoog. Het is ook niet ongebruikelijk dat deelnemers een minimale bedrag van een miljoen dollar moeten inleggen. Ook is het vaak het geval dat de beheerder een bepaald percentage van de winst in eigen zak mag steken. De beheerderskosten zijn gemiddeld 2% en de performance fee (=de winst bovenop de inleg) bedraagt dan 20%.

Er bestaan ook beleggingsfondsen die zich in hedgefondsen specialiseren. De minimale inleg ligt hierbij vaak vele malen lager dan bij de werkelijke hedgefondsen. Hierdoor zijn deze fondsen ook meer geschikt voor de particuliere markten. Het nadeel van een dergelijk fonds is dat er feitelijk tweemaal beheerderskosten worden betaald.

 

Kritiek op de werkwijze

Op de internationale beurswereld krijgen de hedgefondsen nogal eens wat kritiek te verduren. Hedgefondsen zijn namelijk continu bezig met het speculeren op zowel koersdaling van aandelen als koersdalingen van valuta. Dergelijke fondsen zijn in staat veel winst te maken met de huidige beurscrisis. Waar alle andere fondsen en beleggers verlies maken, maken deze hedgefondsen flinke winsten.