Het komt wel eens voor dat u door een financiële meevaller veel geld ter beschikking hebt. Uw hypotheek aflossen is dan een slimme zet. Dit is bij veel eigenhuisbezitters bekend. Het aflossen kan zorgen voor zowel lagere vaste kosten als fiscaal voordeel. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden voor het eerder aflossen van uw hypothecaire lening.

 

Beschikbaar geld

Er zijn verschillende gevallen waarin mensen ineens “extra geld” of een financiële meevaller kunnen krijgen. Enkele voorbeelden zijn: meer inkomen uit arbeid, een erfenis of een goede belegging. Het kan hierbij erg verstandig zijn om dit geld dan in uw hypotheek te steken. Door een extra aflossing te doen, zult u uw lening eerder aflossen. Hiermee verminderd u in de toekomst uw vaste lasten.

Wanneer u een spaarhypotheek hebt, kan het natuurlijk ook verstandig zijn om het geld in uw polis te steken. Dit heeft hetzelfde effect als een vervroegde aflossing van de hypothecaire lening, maar vind gek genoeg haast nooit plaats.

 

De gevolgen van aflossen

De gevolgen van aflossen mogen duidelijk zijn. De lening die u bent aangegaan wordt immers kleiner. Het aflossen brengt echter nog meer voordelen met zich mee. Zo wordt aflossen helemaal interessant wanneer u met uw spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit. Zeker wanneer er wordt gekeken naar de huidige spaarrente. Er blijft momenteel namelijk na aftrek van de vermogensrendementsheffing nog 1% per jaar over. Wanneer u met het belastingtarief van 42% te maken heeft levert het aflossen al gauw een voordeel op dat hoger is dan 1.7%.

Bij een relatief kleine hypotheek is het bijna altijd voordelig om af te lossen. Dit is met name het geval wanneer de hypotheekrente lager is dan het eigenwoningforfait. De hypotheekrente is in dergelijke gevallen namelijk niet aftrekbaar. Een stelregel die hierbij geldt is: hoe lager de hypotheek en hoe hoger de WOZ-waarde van het huis, hoe voordeliger het is om vroegtijdig af te lossen.

 

De zorgtoeslag

Momenteel rekent de Belastingdienst over box 3 een vrijstelling van €21.139. Hierbij wordt verondersteld dat u een jaarlijks rendement over u eigen vermogen hebt van 4%. Dit bedrag zal dan vervolgens bij het belastbare inkomen worden opgeteld. Wanneer u een te hoog eigen vermogen heeft, kan de zorgtoeslag geheel vervallen.

Over 2013 lag deze grens op €101.139. Wanneer u hier boven zit heeft u geen recht meer op de maandelijkse zorgtoeslag. Mocht u net boven deze grens zitten, dan is het zeker verstandig om af te lossen op uw hypotheek. Uw eigen woning wordt namelijk niet in box 3 meegerekend.

 

Andere zaken met betrekking tot aflossen

Er zijn verder nog een aantal andere belangrijke punten om rekening mee te houden:

  • Het is niet verstandig om af te lossen op een spaarhypotheek. Hierdoor zal u uw fiscale voordeel verkleinen.
  • Zorg altijd dat u een buffer ter beschikking hebt voor onvoorziene uitgaven als groot onderhoud aan het huis of een nieuwe auto. Het zou zonde zijn om al uw liquide middelen in de aflossing van de hypotheek te steken en vervolgens voor een onvoorziene uitgaven een lening te moeten afsluiten.
  • Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regelementen van de bank. Wanneer u de hypotheek aflost voor de rentevaste periode loopt u kans op een boete van de bank.
  • Wanneer u van plan bent om in de toekomst een duurder huis aan te schaffen, moet u oppassen met tussentijdse aflossingen. Uw hypotheekrenteaftrek kan namelijk in gevaar komen.

Al met al zijn er verschillende situaties te bedenken waarin het zeker verstandig is om tussentijdse aflossingen te doen op uw hypotheek. Bepaal voor uzelf wat in uw geval het beste is om te doen.