Wanneer u een aandeel van een onderneming hebt, dan bent u feitelijk voor een klein deel eigenaar van deze onderneming. Als eigenaar heeft u natuurlijk recht op een vergoeding over uw ingelegde vermogen. Deze vergoeding wordt dividend genoemd. Over het algemeen is dividend een stukje van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Daarnaast hoeft dividend niet alleen geld te zijn. Het is ook gebruikelijk om dividend in de vorm van aandelen uit te keren.

 

Rendement op uw vermogen

Er zijn veel verschillende manieren om uw geld effectief te investeren. Uw vermogen stallen op een spaarrekening is de meest veilige, maar daarnaast ook de minst rendabele manier. Obligaties zijn op hun beurt al iets meer risico en hebben ook iets meer opbrengsten dan de spaarrekening. Een obligatie is een verkapte lening aan een bedrijf of een overheid waarbij uw uitgeleende geld voor een vooraf bepaalde periode vast staan. U kunt er dus gedurende de looptijd niet zelf bij. Jaarlijks zal de geldschieter een bepaald percentage als vergoeding ontvangen.

Het rendement is het hoogste bij aandelen. Het bijkomende risico is echter ook het grootste bij deze vorm van investeren. Bij de aandelen kunnen de opbrengsten op twee manieren voorkomen:

  1. Uw kunt dividend ontvangen op uw aandeel
  2. De aandeelkoers kan stijgen (of dalen) en hierdoor meer waard worden.

Het wordt dus interessant om aandelen te kopen wanneer een bedrijf het goed doet. Zo zult u over het algemeen hogere dividenden ontvangen naarmate het bedrijf meer winst realiseert. Waar het risico van aandelen op de korte termijn vaak relatief hoog ligt, is het risico over de langere termijn lager. Gemiddeld hebben aandelen een rendement van 7%.

Het dividend

Aan het einde van elk boekjaar wordt (letterlijk en figuurlijk) de balans opgemaakt. Daarbij worden dan ook alle jaarverslagen opgesteld die dan vervolgens worden gecontroleerd door de accountant. In het overzicht komen alle financiële cijfers van het vorige boekjaar, waaronder dus ook de winst of verlies. Het jaarverslag moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en deze bepaald ook meteen of er dividend dient te worden uitgekeerd.

Vaak betreft de dividend een stuk van de winst. De uitbetaling van het dividend vindt meestal plaats in het voorjaar, wat slotdividend wordt genoemd. Het is ook wel eens het geval dat het dividend eerder wordt uitgekeerd. Dit wordt dan interim-dividend genoemd.

Zoals eerder vermeld hoeft dividend niet alleen in de vorm van geld te worden uitgekeerd (cashdividend). Dividend kan ook worden uitgekeerd in de vorm van aandelen (stockdividend). Op de dag voor de ex dividend datum wordt door het bedrijf bepaald wie er allemaal aandelen in zijn bezit had en wie er dus recht heeft op dividend. Na deze notering opent het aandeel dus ex dividend. Uitbetaling van het dividend vindt meestal een aantal weken later plaats.

Uitkeren dividend

De belangrijkste reden om dividend uit te keren, is natuurlijk om de aandeelhouders tevreden te houden. Daarnaast geeft het bedrijf ook een bepaald teken af naar de buitenwereld door dividend uit te keren. Wanneer het financieel slecht gaat met een bedrijf, zal deze immers geen dividend uitkeren. Maar waarom wordt niet de gehele winst uitgekeerd aan de aandeelhouders? Hiervoor zijn enkele redenen op te noemen:

  • Een deel van de winst zal niet worden uitgekeerd en zal aan de winstreserve worden uitgekeerd. Deze “pot met geld” zal in de toekomst worden gebruikt voor investeringen, overnames, etc. Het zou immers zonde zijn als het bedrijf voor dergelijke zaken een dure lening zou moeten afsluiten.
  • Er wordt vaak ook deel van de winst bewaard om ook in minder goede tijden in staat te zijn om dividend uit te kunnen keren.
  • Wanneer een bedrijf jaarlijks al de winst uitkeren, dan trekt dit speculanten aan die het aandeel enkel en alleen aanschaffen voor het dividend.
  • Als het bedrijf een deel van de winst investeert en hierdoor groeit, is dit op de lange termijn beter voor iedereen. Het bedrijf zal in de toekomst dus in staat zijn om meer winst te kunnen gaan uitkeren.

De meeste bedrijven keren ook gedurende tijden van verlies dividend uit. Dit wordt dan gedaan om zo toch de aandeelhouders tevreden te stellen.