De waarde van het papiertje of de munt

Kent u de betekenis van fiduciair geld? De kans bestaat dat u er nog niet eerder van gehoord heeft, terwijl u het iedere dag in uw handen heeft. We spreken van fiduciair geld op het moment dat de waarde ervan niet ontleend kan worden aan de materie waaruit het bestaat. Waar goud z’n waarde kan ontlenen aan het gewicht van de materie zelf, is dat met fiduciair geld niet het geval.

 

Nominale waarde van geld

De ontlenen de nominale waarde van fiduciair geld aan het vertrouwen dat we hebben in de waarde van de munteenheid. Dankzij deze toepassing is het niet langer nodig om te betalen met gouden munten of dukaten, maar kunnen we gebruik maken van materialen die we gemakkelijker bij ons kunnen dragen. Het grote risico van fiduciair geld is echter dat het te vervalsen valt en dat de waarde ervan kan dalen op het moment dat het vertrouwen hierin wegvalt.

 

Vertrouwen in betaalmiddel

Het vertrouwen in fiduciair geld is van groot belang, aangezien dit er uiteindelijk voor zorgt dat het geld waarde kan behouden. Op het moment dat het vertrouwen in een bepaalde munteenheid verdwijnt is de kans groot dat de waarde ervan ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar enorm af zal nemen. Het is wat dat betreft dan ook niet vreemd dat veel landen hun munteenheid aan de dollar gekoppeld hebben. Zij zorgen er daarmee voor dat het vertrouwen in het fiduciair geld van een bepaald land zal blijven bestaan, waardoor de wisselkoers niet zomaar hard onderuit zal gaan.

 

Wettelijke basis

In veel van de gevallen heeft het vertrouwen in fiduciair geld een wettelijke basis, waardoor dit niet zomaar zal verdwijnen. In Nederland is de euro bijvoorbeeld een wettig betaalmiddel, iets waarmee de overheid aan kan geven dat we hier het vertrouwen in kunnen hebben. Bovendien zorgt dit ervoor dat we hier op een eenvoudige manier gebruik van kunnen maken. Een elektronische bankrekening bij een bank is een ander voorbeeld van de wijze waarop we gebruik maken van het vertrouwen dat we hebben in zowel de instelling als de manier waarop het geld voor ons waarde kan vertegenwoordigen.

 

Papier in giraal geld

Papier en giraal geld vormen een goed voorbeeld van fiduciair geld. Ook het elektronische geld waar we vandaag de dag veel mee werken vormen daar voorbeelden van. Bij veel van de transacties komt er niet eens meer een munt of een briefje aan te pas, terwijl we aan de andere kant grote bedragen overmaken en er daarmee voor zorgen dat we betalingen kunnen voldoen. Het fiduciaire geld heeft er wat dat betreft voor gezorgd dat we onze samenleving op een belangrijke manier hebben kunnen ontwikkelen. Met name op de financiële markten zouden transacties anders veel langer op zich laten wachten.