“Eén euro is een begin van een groot kapitaal” zeggen ze wel eens. Wanneer u een groot kapitaal wilt opbouwen, dan zult u tijdig moeten beginnen met sparen. De periode waarin u start met sparen, de rente die u over uw geld ontvangt, de tijd dat u kunt sparen, het startkapitaal waarmee u begint; het zijn stuk voor stuk factoren die meespelen. Dit artikel zal zich richten op het realiseren van een kapitaal.

 

Hoe bereik ik dit?

Wanneer u financieel onafhankelijk bent, betekend dat u niet meer afhankelijk bent van inkomen door arbeid. U kunt dus in uw levensbehoefte voorzien zonder dat daarvoor een baan nodig heeft. Dit lijkt voor veel mensen vaak onbereikbaar, maar niets is minder waar! Wanneer u voor uzelf bepaald hoeveel geld u maandelijks nodig hebt, kunt u op termijn bepalen hoeveel u maandelijks moet sparen om financieel onafhankelijk te worden. Hierbij zet u dus voor langere tijd een bepaald bedrag vast dat u maandelijks aanvult met nieuwe stortingen. Op termijn zal dit bedrag groot genoeg worden om in uw financiële onafhankelijkheid te voorzien.

Hoeveel geld?

Eén van de meest belangrijke vragen van allemaal is natuurlijk hoeveel geld u nodig heeft om werkelijk financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Hier is niet zomaar een simpel antwoord voor. Uw levensstandaard speelt een zeer belangrijke rol in deze kwestie. Enkele vragen die u zult moeten beantwoorden zijn:

  • Heeft u behoefte aan dure luxe producten als horloges, sieraden, gadgets enzovoorts?
  • Vindt u het nodig om in een nieuwe auto te rijden of voldoet een tweedehands auto ook aan uw eisen?
  • Gaat u graag bij lange, verre reizen of blijft u liever dicht bij huis?
  • Heeft u momenteel leningen die nog afgelost moeten worden?
  • Heeft u veel vaste kosten? Eventueel nog een hypothecaire lening die nog niet is afgelost.

Probeer op deze manier dus uw financiële situatie goed in kaart te brengen en zo te bepalen wat u maandelijks nodig heeft om in uw behoefte te voorzien.

Verschillende manieren

Nu zijn er vervolgens verschillende manieren waarop men financieel onafhankelijk kan zijn:

  1. Rentenieren over uw vermogen

Vanaf een bepaald vermogen is het mogelijk om te gaan “rentenieren” met uw uitstaande vermogen. U kunt dan met de hoeveelheid rente dat u over uw vermogen ontvangt leven. Hierbij een klein rekenvoorbeeld:

Wanneer u maandelijks genoeg hebt aan €2.500, zult u dus een vermogen moeten hebben dat dit bedrag aan rente genereerd. U zult jaarlijks een bedrag van €30.000 nodig hebben. Bij een rentestand van 1.5% heeft u dus een bedrag van € 2.000.000 nodig.

  1. Uw vermogen opeten

Wanneer u gedurende uw leven een groot vermogen hebt opgebouwd, is het ook mogelijk om dit vermogen “op te eten”. Hiermee wordt bedoeld dat u dit bedrag zult gebruiken om in uw behoefte te voorzien. Ook hierbij hebben we een klein rekenvoorbeeld:

Met het bedrag van €2.500 per maand komen we weer op €30.000 per jaar. Stelt u zich voor dat u vanaf uw 60e levensjaar financieel onafhankelijk wilt zijn. U gaat er hierbij vanuit dat u 85 jaar oud wordt. U zult dan dus €750.000 nodig hebben om 25 jaar lang financieel onafhankelijk te zijn. Daarbij komt dan ook nog het bedrag aan rente dat u over dit bedrag zult ontvangen.

Veel mensen houden geld over dat zij bij overlijden aan hun kinderen kunnen schenken, de erfenis. Wanneer u uw vermogen opeet, dan blijft er dus geen geld over om aan uw kinderen te schenken.

  1. Passief vermogen ontvangen

Een derde mogelijkheid is om een passief vermogen te ontvangen. Een passief vermogen is vermogen waar geen directe arbeidsverrichting tegenover staat. Voorbeelden hiervan zijn: het schrijven van een boek dat vervolgens wordt verkocht of het opzetten van een site waarmee u maandelijks een bedrag aan verdiend.

Door ervoor te zorgen dat u een continu passief vermogen ontvangt, hoeft u minder afhankelijk te zijn van de renteopbrengst van uw vermogen.