Het gemiddeld uurloon in Nederland loopt behoorlijk uiteen, bijvoorbeeld wanneer we kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen en het gemiddelde per beroep. Een chirurg kan rekenen op een behoorlijk uurloon, terwijl een huishoudelijke hulp het aan de andere kant met heel wat minder moet doen. Het gemiddeld uurloon in Nederland bedraagt ongeveer €17. Dit geldt uiteraard alleen voor de Nederlanders die werken in loondienst. Een zelfstandige verdient over het algemeen meer per uur, maar dient aan de andere kant zelf te zorgen voor de afdracht van allerlei premies en bijvoorbeeld een opbouw van het pensioen. Wat dat betreft beperken we ons hier tot het gemiddeld uurloon van de Nederlander die werkt in loondienst.

 

Ontwikkeling gemiddeld uurloon

Het uurloon heeft zich de laatste jaren positief ontwikkeld, een trend die al gaande is sinds 1950. Dat heeft te maken met twee verschillende factoren. Ten eerste is er ieder jaar sprake van wat inflatie en doen met name de vakbonden er alles aan om de lonen hierop aan te laten passen. Daarnaast zijn we er in Nederland in geslaagd om ons te ontwikkelen tot een kenniseconomie. Dit zorgt ervoor dat we meer functies van hoog niveau uit kunnen voeren. Met name de verschuiving van de landbouw naar de dienstensector heeft er in Nederland voor gezorgd dat het gemiddeld uurloon een stuk hoger is komen te liggen.

Dat neemt aan de andere kant niet weg dat er met het oog op het gemiddeld uurloon nog altijd grote verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Mannen verdienen vaak zo’n 5 – 10% meer per uur dan vrouwen, zelfs wanneer ze hetzelfde werk doen en de achtergrond van de beide werknemers gelijk is. De laatste jaren nemen de verschillen in uurloon wat verder af, waardoor de hoop bestaat dat deze verschillen ooit helemaal zullen verdwijnen en hier geen sprake meer van zal zijn.

 

Uurloon per beroep

Uiteraard hangt het gemiddeld uurloon sterk af van het beroep dat we uitoefenen. Beroepen met een hoog uurloon zijn bijvoorbeeld die van chirurg (€47,25) en tandarts (€46,50). Een algemeen directeur verdient gemiddeld €41,07 per uur, maar heeft daarnaast vaak nog recht op bijvoorbeeld aandelen en opties.

Andere beroepen met een hoog uurloon zijn die van financieel directeur, psycholoog, advocaat en leraar op een hogeschool. Al deze beroepen leveren een uurloon tussen de €20 en €30 op. Uiteraard hangt het specifieke uurloon ook sterk af van de werkervaring en de achtergrond van een werknemer, bijvoorbeeld bij het bedrijf waar hij of zij werkt.

Aan de andere kant kennen we in Nederland ook een aantal beroepen die duidelijk minder per uur opleveren. Als sergeant, verkeersregelaar of kapper kunt u bijvoorbeeld rekenen op een uurloon van zo’n €12,50 per uur, nog iets hoger dan dat van de postbode, de bejaardenverzorgster en de conducteur.

De laagste uurlonen zijn er voor de huishoudelijke hulp (€7,01), de kermis medewerkers (€8,42) en de schoonmaker van scholen en kantoren (€8,62). Deze functies vereisen aan de andere kant nauwelijks een opleiding, waardoor u gemakkelijk in kunt stromen en u in ieder geval betaald werk kunt doen.