De gemiddelde studieschuld in Nederland behelst een fors bedrag, wat betekent dat veel studenten na het afronden van hun studie direct een nieuwe taak hebben. Ze dienen hun inkomen uit werk te gebruiken om de schuld af te gaan lossen, iets waar ze vanuit het verleden 15 jaar de tijd voor hebben. Dat is in de meeste gevallen voldoende om de kosten te beperken, maar het neemt niet weg dat het een bepaalde druk op het besteedbare inkomen uitoefent. Bovendien zorgen de plannen voor een nieuw leenstelsel ervoor dat de studieschuld waarschijnlijk nog een stuk verder op zal lopen.

De gemiddelde studieschuld in Nederland bedraagt op dit moment ongeveer €15.000. Dat betekent dat studenten na hun studie ieder jaar €1.000 af dienen te lossen, om hier na een periode van 15 jaar volledig vanaf te zijn. De kosten bedragen daardoor iets minder dan €100 per maand, los van de rente die de studenten hierover dienen te betalen. Relatief veel studenten maken gebruik van de mogelijkheid tot lenen, al zijn het vooral de enkele studenten die maximaal lenen die ervoor zorgen dat het gemiddelde de laatste jaren verder is opgelopen.

 

Oplopende schuld

De gemiddelde studieschuld is de afgelopen jaren steeds iets hoger komen te liggen. In een periode van 5 jaar tijd is daar ongeveer €5.000 bijgekomen. Bovendien is het aantal studenten met een hoge studieschuld opgelopen, waardoor er sprake lijkt van twee verschillende problemen. In 2006 waren er bijvoorbeeld nog maar enkele studenten met een schuld van meer dan €100.000, vandaag de dag zijn dat er veel meer. Een voorbeeld van studenten met een enorme schuld na een studie zijn piloten. Zij dienen over het algemeen een dure opleiding te volgen, die ze gemakkelijk €200.000 kost, zonder dat ze hiervoor gebruik kunnen maken van een voordelige studielening vanuit DUO.

 

Mannen en vrouwen

Er bestaat met betrekking tot mannen en vrouwen een belangrijk verschil in de hoogte van de gemiddelde studieschuld. Gemiddeld hebben mannen een hogere schuld dan vrouwen, wat aan lijkt te geven dat vrouwen hier op een meer verantwoorde manier mee omgaan en minder snel teveel lenen. Mannen hebben een gemiddeld €2.000 hogere schuld na hun studie. Daarnaast hebben mannen vaker een studieschuld dan vrouwen, waardoor er sprake is van een dubbel probleem. 60% van de afgestudeerden met een studieschuld is man, waardoor de groep vrouwen beduidend kleiner is.

 

Nieuwe leenstelsel

De verwachting is dat het aantal studenten met een flinke studieschuld alleen maar verder op zal lopen. De basisbeurs wordt vanaf omgezet naar een lening, wat betekent dat studenten al hun studiefinanciering na hun studie terug dienen te betalen. Een thuiswonende student zal in 4 jaar tijd ongeveer €5.000 aan studieschuld opbouwen, een uitwonende student krijgt te maken met zo’n €12.000 aan studieschuld. Hier komt de eventuele lening die studenten afsluiten nog bovenop. Wat dat betreft is de kans groot dat de gemiddelde studieschuld over een aantal jaren €20.000 of meer zal gaan bedragen, waardoor studenten een groter deel van hun inkomen zullen moeten reserveren om dit tijdig af te kunnen lossen.