Minimumlonen in Nederland zorgen ervoor dat we een minimaal bedrag verdienen, op basis van het werk dat we verrichten. Als het gevolg van het minimumloon krijgen we eerlijk betaalt voor de werkzaamheden die we uitvoeren en hebben ondernemers niet de kans om werknemers tegen elkaar uit te spelen. Met name tijdens economisch slechte tijden zorgt het minimumloon ervoor dat de lonen niet te ver onderuit zakken. We hanteren in Nederland een apart minimum jeugdloon, omdat we tot onze 23ste vaak bijbaantjes vervullen en we daar minder voor kunnen ontvangen dan het loon dat we als volwassene nodig hebben om in onze behoeften te voorzien.

 

Minimum jeugdloon en minimumloon

Het minimum jeugdloon staat los van het minimumloon waar we in Nederland recht op hebben. Het minimum jeugdloon geldt voor iedereen vanaf 15 jaar, de leeftijd waarop het in Nederland is toegestaan om betaalde arbeid te verrichten. Het gaat om enkele euro’s per uur, een bedrag dat 2x per jaar wordt aangepast. Het minimum jeugdloon is voor ieder jaar dat we ouder worden een beetje hoger. Op die manier loopt het minimumloon dat we ontvangen langzaam op richting het minimumloon dat we minimaal ontvangen, tijdens de rest van ons werkzame leven. Om na dat punt meer te gaan verdienen dienen we zelf promotie te maken, of te onderhandelen met onze werkgever.

 

Aanpassing van het minimumloon

De overheid houdt de hoogte van het minimumloon goed in de gaten, in verhouding tot de economische ontwikkelingen die er plaatsvinden. Loopt de inflatie op en wordt het leven daarmee duurder? Dan zal ook het minimumloon harder oplopen, dan wanneer de prijzen relatief stabiel zijn. De overheid maakt per 1 januari en 1 juli van ieder jaar het nieuwe minimumloon bekend. Het gaat dan altijd om een minimum jeugdloon per leeftijd (15 – 22 jaar) en het minimumloon vanaf 23 jaar.

 

Minimumloon per dag, maand en jaar

Uiteraard kunnen we het minimumloon uitdrukken in een bedrag per uur, per dag, per week, per maand en per jaar. Het is in ieder geval van belang om rekening te houden met het aantal uren in een werkweek. Een onderneming kan gebruik maken van 32, 36 of 40 uur werk per week. Afhankelijk van dit aantal uren in een werkweek kan het minimumloon iets hoger of lager uitpakken. Uiteindelijk is het minimumloon per jaar voor iedereen gelijk.

Het minimumloon per dag bedraagt op 1 januari 2014 €68,21, voor een ieder die 23 jaar of ouder is. Hier komt een vakantietoeslag van €5,46 bij, wat betekent dat iemand in totaal recht heeft op minimaal €73,67, na een volledige dag werken.

Op basis van een week leidt tot tot een salaris van €368,33 (inclusief vakantietoeslag) en per maand komen we op die manier tot een bedrag van €1.596,02 (inclusief vakantietoeslag). Jaarlijks levert het minimumloon een bedrag op van €19.152,29, ook weer inclusief de vakantietoeslag. Dit is het minimale bruto bedrag dat iemand in Nederland dient te verdienen, vanaf het 23ste levensjaar. Bedrijven die minder uitbetalen zijn strafbaar, werknemers kunnen dit rapporteren bij de officiële instanties.