Nederlanders krijgen steeds vaker te maken met schulden, die bovendien groter zijn dan voorheen. Dit lijkt voor een deel te maken te hebben met de economische crisis waar we nu een aantal jaren mee te maken hebben, maar ook de toenemende consumptie speelt een belangrijke rol. Het lijkt van belang dat we ons beter bewust worden van de verhouding tussen inkomsten en uitgaven, met name op de lange termijn. We hebben nu een aantal jaren te maken met economisch lastige tijden, waardoor veel mensen hun baan en daarmee hun inkomen zijn verloren. We blijken dan ineens over minder reserves te beschikken dan we dachten, waardoor de schulden gemakkelijk op kunnen lopen.

Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van schuldhulpverlening loopt al een aantal jaren op en groeit nog altijd. Het afgelopen jaar ging het om 89.000 Nederlanders, een toename van 5% ten opzichte van een jaar eerder in 2012. Bovendien neemt niet alleen het aantal mensen toe dat te maken heeft met een schuld, het bedrag loopt ook nog eens op. Gemiddeld was er in 2013 sprake van een schuld van €37.700, ongeveer 12,5% hoger dan een jaar eerder. Deze dubbele negatieve ontwikkeling laat zien dat we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met flinke schulden.

 

Inkomen stagneert of daalt

Tijdens de economische crisis krijgen veel Nederlanders te maken met de situatie waarin het inkomen stagneert, of dat zelfs daalt. Dit kan het resultaat zijn van het verlies van een baan, of een terugval in inkomen om een bedrijf kosten te besparen. Aan de andere kant nemen de vaste lasten ieder jaar toe, waardoor het besteedbaar inkomen snel afneemt. Met name tijdens werkloosheid valt het vaak niet mee om de kosten te blijven betalen, zonder flink in te teren op het spaargeld. Daar waar de bodem van de spaarrekening al snel in zicht komt stapelen de problemen zich over het algemeen op.

 

Bijkomende problemen

Uit cijfers van officiële instanties blijkt daarnaast dat de mensen die te maken krijgen met schuldhulpverlening in veel van de gevallen ook te maken hebben met andere problemen. Deze zijn over het algemeen sociaal of psychisch van aard, waardoor deze mensen de schulden niet zomaar zelf op kunnen vangen. Het concreet oplossen van de problemen valt niet mee wanneer het deze mensen boven het hoofd stijgt. Dit zorgt er tevens voor dat de schulden vaak hoger oplopen voordat iemand aan de bel trekt, of het hoofd niet meer boven water te houden valt.

 

Vragen over schulden

Tenslotte ziet het NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, het aantal vragen over schulden toenemen, net als het aantal mensen dat zich hier zorgen over maakt. Op de website werd in 2013 20% meer bezoek geregistreerd dan in 2012, wat erop lijkt te duiden dat we meer te maken hebben met schulden en daar meer over willen weten. Volgens het NIBUD kwamen er in 2013 bovendien 40% meer vragen binnen over schulden en het oplossen ervan, dan een jaar eerder. Nederlanders en schulden gaan wat dat betreft steeds vaker samen, zonder dat daar voorlopig een einde aan lijkt te komen.