Eén van de meest invloedrijke organisaties in het bepalen van de wereldwijde rente is de Amerikaanse FED. De Amerikaanse Janet Yellen (de huidige voorzitster van deze organisatie) heeft daarom dus invloed in uw persoonlijke financiële situatie. Het beleid van de FED is belangrijk voor de banken wereldwijd, hierbij dus ook voor de bank die uw spaargeld beheert of u een hypotheek heeft verstrekt. Ook zijn de prestaties van uw eventuele pensioenfonds ervan afhankelijk. Hoe gaat dit precies in zijn werk en waarom heeft de FED hierbij zoveel macht?

Momenteel is het zo dat banken tegen extreem lage rentes van de FED kunnen lenen. Dit heeft als gevolg dat banken continu vele miljarden dollars kunnen lenen, waar dan relatief lage kosten tegenover staan. De gedachte hierachter is dat banken op hun beurt krediet verstrekken aan bedrijven en particulieren tegen een relatief lage rente. Hierdoor wordt de economie gestimuleerd.

 

Afbouw stimuleren economie

De FED heeft de afgelopen tijd al bekend gemaakt dat de lage rentes niet voor eeuwig blijven aanhouden. Met kleine stapjes zal de hoeveelheid “goedkoop geld” worden teruggebracht door de rente gelijkmatig weer op te voeren. De banken zullen weer op eigen kracht moeten verder gaan en geld moeten aantrekken via andere banken, spaarders en andere geldschieters. De vraag naar spaargeld zal hierdoor zeker gaan stijgen, wat als gevolg heeft dat ook de spaarrente omhoog zal gaan.

rente

 

Hypotheekrente

De activiteiten van de FED zijn voor een deel ook gericht op leningen met een langere looptijd. Banken lenen hierbij ook geld over periodes van bijvoorbeeld tien jaar. Hierdoor kennen deze maatregelen ook effecten voor hypothecaire leningen met een soortgelijk rentevast termijn. Wanneer de kosten voor dergelijke leningen voor de banken stijgen, zal u dit als klant direct merken. Het is namelijk niet zo dat deze effecten alleen in Amerika merkbaar zijn. Banken doen tegenwoordig wereldwijd zaken met elkaar en de gevolgen zullen dus niet meer grondgebonden zijn.

 

Spaarrente

De effecten van de maatregelen hebben logischerwijs ook betrekking op de spaarrente. In tegenstelling tot het afsluiten van een (hypothecaire) lening, heeft u als spaarder juist voordeel van een stijgende rente. Zo zult u meer interest ontvangen op uw uitstaande spaargeld.

 

Pensioenfondsen en rente

Pensioenfondsen kijken uit naar tijden van een hoge marktrente. Deze fondsen hebben grote hoeveelheden geld in kas dat zij zullen moeten renderen. Het uitlenen van geld levert met de huidige rente weinig rendement op. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten op termijn niet voldoende zijn om de pensioenen in de toekomst te gaan uitkeren. Met een stijgende rente zullen de fondsen echter weer genoeg rendement maken en uit deze “gevaarzone” komen.

 

Beleid van de FED

De FED zal altijd zeer voorzichtig moeten omgaan met hun uitspraken. Vele beleggers wereldwijd hechten veel waarde aan deze verklaringen. Mede hierom kiest de FED ervoor om nooit volledige openheid te geven over het beleid. Dit is tegenwoordig nog steeds het geval. Een tijd terug maakte de FED bekend dat zij haar rentebeleid bepaalde aan de hand van de werkeloosheid in de VS. Recent maakte zij bekend dat de werkeloosheidsgraad niet meer de enige bepalende factor is. Hiermee probeert de FED zichzelf zoveel mogelijk vrijheid te bieden in het te voeren beleid.

 

Recente uitspraken

Laatst maakte de FED bekend dat ze nog niet nadenkt over een hogere rente. Yellen zei dit tijdens een toespraak voor het Amerikaanse Congres. De FED vind het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt nog te zwak om het rentemiddel weer te gaan verhogen.

De arbeidsmarkt zou zich volgens de Federal Reserve verre van ideaal ontwikkelen. Daarnaast speelt de lage inflatie hierbij ook een rol. Hierdoor liet het Amerikaanse instituut blijken dat de lage rente voorlopig nog een tijd zal worden aangehouden.