Het is voor elke scholier een bekend verschijnsel: vakantiewerk, een bijbaantje om zo een dure vakantie te kunnen betalen of te sparen. Nu zijn er verschillende regels waaraan je als vakantiekracht aan moet voldoen. In Nederland mag iedereen vanaf 13 jaar betaald werk uitvoeren. Tot het 16e levensjaar heeft de bijbaan geen invloed op eventuele kinderbijslag. Daarna zal er een maximaal bedrag per jaar mogen worden verdiend, wanneer dit maximum wordt overschreden zal de kinderbijslag deels of geheel wegvallen. Betaalde belasting kan over het algemeen worden teruggevorderd.

 

Bijverdienen

Tijdens de vakantie zijn scholieren vrij van school. In deze tijd kan er vakantie worden gevierd, maar er is vaak ook nog tijd over om een centje bij te verdienen. Het hebben van een betaalde baan in Nederland is vanaf 13 legaal. Hierbij gelden op deze leeftijd wel veel restricties en beperkingen. Als vijftien-/zestienjarige is er al meer toegestaan. De regel die geldt is: hoe jonger je bent, hoe minder er is toegestaan.

 

De regels

Zoals vermeld zijn er per leeftijdsgroep verschillende regels waaraan men zich dient te houden. Dergelijke regels moeten ervoor zorgen dat scholieren niet te lang en te gevaarlijk werk doen. Grofweg zijn de verschillende leeftijden in drie groepen te verdelen: 13/14 jaar, 15 jaar en 16/17 jaar.

 

Werken op 13/14 jaar

Als dertienjarig mag er maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week worden gewerkt. Er mag hierbij maximaal 5 dagen achter elkaar worden gewerkt en per 4.5 uur is er recht op minimaal een half uur pauze. Tussen twee werkdagen moet er minimaal 14 uur rust worden genomen. Werktijden vallen tussen 7 uur ’s morgens en 9 uur ’s avonds. Het minimumloon is bij deze leeftijden echter nog niet van kracht. Dit begint op het vijftiende levensjaar en start met een uurloon van bruto €2,56. Zwaar en gevaarlijk werk is verboden, net als het werken achter de kassa.

 

Werken op 15

Wanneer het vijftiende levensjaar is bereikt, mag de scholier zichzelf zelfstandig inschrijven bij een uitzendbureau. Hierbij moet vermeld worden dat er maximaal 8 uur per dag en 4 uur per week gewerkt mag worden. Ook moet er om de 4.5 uur de mogelijkheid zijn tot het nemen van een pauze. Er hoeft niet per se in het weekend te worden gewerkt, zaterdag en zondag mag er ook worden bijverdiend. Een vijftienjarige zal ten alle tijden toestemming van de ouders/verzorgers nodig hebben. Ook mag er op vijftienjarige leeftijd nog geen fysiek zwaar of kassawerk mogen worden vervuld.

 

Werken op 16/17 jaar

Als zestienjarige mag er gedurende de vakantie maximaal €1300.- netto worden bijverdiend zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de kinderbijslag. Er mag dagelijks 9 uur worden gewerkt, maar niet meer dan 45 uur per week. In vier weken mag maximaal 160 uur worden gewerkt, als ervoor wordt gezorgd dat er wekelijks anderhalve dag vrij wordt genomen. Er mag tot 23:00 ’s avonds worden gewerkt en het loon zal ook hoger liggen. Er mag nu ook fysiek zwaarder werk worden verricht. Ook mag er kassawerk worden verricht.

 

Belasting betalen over werkzaamheden

Over het algemeen wordt door de werkgever automatisch belasting ingehouden over de werkzaamheden. Als scholier is het mogelijk om (tot een maximum) de betaalde belasting geheel terug te vorderen.

Al met al zijn er veel mogelijkheden voor de scholier om in zijn/haar vrije tijd wat bij te verdienen. Houd hierbij wel de regels in de gaten en bepaal of er wel eerlijk wordt gehandeld. Kijk altijd de gewerkte uren na en bereken of er wel genoeg salaris wordt uitbetaald.