Lenen is niet altijd verstandig. Toch is het soms moeilijk om alles met eigen vermogen te financieren. Neem nou bijvoorbeeld een huis of een auto. Daarnaast kan het ook worden gebruikt om een financiële tegenvaller of een tijdelijk tekort op te vangen. Soms zult u toch echt een vreemd vermogen moeten aantrekken. Wat zijn hierbij dan uw mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende vormen? Leest u gerust eens verder.

 

Lenen is niet gratis

In feite is het lenen van geld het tegenovergestelde van sparen. Bij het sparen stelt u aankopen uit om zo uw kapitaal te kunnen laten renderen. Bij het lenen gebruikt een  andere partij zijn overschot om uw tekort op te vullen. Hier staat dan natuurlijk wel iets tegenover. Over het algemeen is dit dan rente of interest. Naast de rente of interest gaat het lenen ook gepaard met andere kosten als afsluitkosten of administratiekosten. De totale rente en kosten bij elkaar worden gerekend tot de effectieve rente. Door te kijken naar de effectieve rente is het gemakkelijker om verschillende aanbieders van leningen met elkaar te vergelijken.

Het is doorgaans niet mogelijk voor iedereen om elk willekeurig geldbedrag te lenen. Enkele factoren die uw maximale leenbedrag bepalen zijn onder andere:

  • Hoe hoog is uw maandelijkse inkomen in verhouding tot uw maandelijkse lasten: hoeveel houdt u per maand netto over? Wanneer u maandelijks maar weinig overhoudt dan zult uw maximale bedrag lager uitvallen.
  • Heeft u al andere uitstaande leningen? In Nederland worden alle uitstaande leningen geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie (BKR). De bank kan hieruit gegevens opvragen over de mate waarin men leningen aflost. Daarnaast heeft het BKR ook inzicht in afbetalingen van bijvoorbeeld de telefoonrekening.
  • Wat is het rentepercentage van de betreffende lening? Bij een hoger rentepercentage zult u maandelijks/jaarlijks meer interest moeten afdragen aan de lenende partij. Het maximale leenbedrag zal naar mate de rente groeit afnemen.

 

De persoonlijke lening

De meest eenvoudige variant van een lening is een persoonlijke lening. Hierbij leent u op een bepaald moment een bedrag, wat u dan vervolgens verspreid over een langere periode terugbetaald. Iedere maand/jaar zult u een vast bedrag moeten aflossen. Daarnaast zult u ook rente over dit geleende bedrag moeten betalen. De aflossingsperiode en het interestpercentage zullen gezamenlijk uw maximale leenbedrag bepalen. Over het algemeen geldt dat u op de langere termijn maandelijks minder af hoeft te lossen, maar het totaal aan rente zal hoger uitvallen dan bij een lening op de korte termijn.

 

Het doorlopende krediet

Een doorlopend krediet wordt  niet per definitie als een lening gezien. Bij het doorlopende krediet spreekt men met de bank af tot welk bedrag er rood mag worden gestaan. Dit geeft u de mogelijkheid om geld op te nemen totdat het limiet is bereikt. Op het moment dat u rood staat (en dus krediet van de bank hebt ontvangen) zult u een vast rentepercentage moeten betalen. De rentes op deze leningen zijn vaak relatief hoog. Het is dan ook niet interessant om hier voor langere termijn gebruik van te maken.

Door het flexibele karakter van dit krediet, is het erg interessant. Banken verdienen  vaak veel aan dit soort kredieten doordat deze vaak niet geheel worden afgelost. Het is namelijk mogelijk om te lenen van het afgeloste geld. Hierdoor blijven er continu schulden over.

 

Het kopen op afbetaling

Bij grote aankopen als wasmachines of televisies is het vaak mogelijk om te kopen op afbetaling. Bij de aankoop zult u maar een deel van de aanschafprijs hoeven te betalen. Het overgebleven bedrag kunt u over een langere termijn terugbetalen. Echter bent u vanaf de eerste betaling rechtsgeldig eigenaar van het product. U zult echter in totaal meer moeten betalen dan bij een directe volledige aankoop; u zult namelijk ook rente moeten betalen.

 

De Huurkoop

Huurkoop is vergelijkbaar met kopen of afbetaling, maar het heeft toch een andere uitwerking. Zo is het bij huurkoop niet verplicht om direct een aanbetaling te doen. Ook blijft de verkoper eigenaar van het product totdat er aan de laatste termijn voldaan is. Op het moment dat de koper de huur niet betaald, heeft de verkoper het recht om het product weer terug te nemen. De koper zal pas eigenaar zijn op het moment dat het gehele bedrag is betaald.

 

De hypothecaire lening

Bij het lenen van een relatief groot geldbedrag (voor een huis bijvoorbeeld) wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de hypothecaire lening. Het speciale aan deze vorm van lenen is dat u een onderpand ter beschikking stelt. Dergelijke leningen hebben vaak een lange looptijd, 30 jaar is hierbij geen uitzondering. Ook is het mogelijk om de betaalde rente over deze lening af te trekken van de inkomstenbelasting.

Door de lange looptijd en de grootte van het bedrag heeft de bank behoefte aan meer zekerheid. Bij een hypothecaire lening stelt u dan ook een onroerend goed (vaak het aangeschafte goed) ter beschikking. Op het moment dat u niet meer in staat bent om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, heeft de bank het recht om uw goed te verkopen.