Wat is geld nou eigenlijk?

Geld biedt ontzettend veel voordelen, zo meteen worden de drie belangrijkste functies van geld benoemd. Deze functies zijn cruciaal in onze huidige economie. Naast de voordelen en functies van geld, zijn er natuurlijk ook nadelen te bedenken. Denk hierbij aan: corruptie, egoïsme, schulden, oorlog enzovoort. Onthoudt u dus ook vooral altijd dat geld stinkt en dat geldt problemen geeft!

Geld heeft zoals al eerder gezegd een aantal hele belangrijke functies. De drie belangrijkste zijn: geld als ruilmiddel, geld als rekeneenheid en geld als oppotmiddel. Op deze pagina werk ik deze drie functies uit. Het is heel belangrijk om alle functies van geld te kennen, zodat u ook een goed beeld heeft van het belang van geld.

 

Geld als ruilmiddel

het gebruik van geld als ruilmiddel heeft een groot voordeel. De ruil kan worden gesplitst in twee delen en deze twee transacties hoeven niet op hetzelfde moment plaats te vinden. Dit betekent, dat een slager niet direct zijn vlees hoeft te verkopen, omdat deze anders gaat bederven. Geld is onmisbaar onze huidige economie. Het is dan ook heel goed dat geld bestaat, functie van ruilmiddel mag niet worden onderschat.

 

Geld als rekeneenheid

naast de functie ruilmiddel biedt geld ook de maatstaf waarin mensen de waarde van goederen en diensten kunnen uitdrukken. Mensen hebben de behoefte om goederen of diensten te waarderen, bijvoorbeeld als zij een balans of resultatenrekening moet opstellen. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om een onderscheid te maken tussen verschillende valuta’s.

 

Geld als oppotmiddel

de derde functie van geld is die van oppotmiddel. Door te sparen bouwen huishoudens in de loop van de tijd vermogen op. Ze kunnen hun vermogen aanhouden in de vorm van onroerend goed, aandelen, obligaties, spaarrekeningen, maar ook in de vorm van liquide middelen. De factor die bij geld komt kijken is rente, deze factor zorgt ervoor mensen veel vermogen willen hebben zodat ze hierover geld kunnen ontvangen.

 

Welke soorten geld zijn er?

Er zijn een aantal vormen van geld, het gaat hierbij om giraal geld en chartaal geld. Giraal geld is het geld dat digitaal beschikbaar is. Het gaat hierbij dus niet om fysiek geld. Bij chartaal geld gaat het om geld zoals bankbiljetten of munten. Wanneer u het verschil weet tussen deze twee vormen van geld, is het mogelijk om een beter beeld krijgen bij de manier waarop geld in elkaar zit.

Geld is ontzettend belangrijk, in het leven biedt geld ontzettend veel kansen, maar tegelijkertijd ook veel bedreigingen!