Het is vervelend om uw baan kwijt te raken en werkloos te raken, zeker op hogere leeftijd. Het solliciteren is opzich al een vervelende bezigheid en al helemaal wanneer u op grond van uw leeftijd wordt gediscrimineerd. Dit artikel zal u een aantal tips geven bij het vinden van een nieuwe baan.

 

Afwijzingen

Wanneer een oudere werkzoekende solliciteert, wordt deze meestal afgewezen met het argument dat ze “overgekwalificeerd” zijn. Hierbij wordt er vaak enkel gedoeld op de leeftijd van de sollicitant; deze is te hoog. Oudere werknemers dragen vaak meer kennis met zich mee, maar zijn over het algemeen wel duurder voor het bedrijf. Daarnaast speelt de leeftijd van de leidinggevende ook een belangrijke rol: wanneer de sollicitant (veel) ouder is dan de leidinggevende kunnen hierdoor wel eens ongewenste situaties ontstaan. Werkgevers gaan deze situaties vaak liever uit de weg dan dat zij hiervoor een passende oplossing zoeken.

 

Tips en tricks voor de sollicitant op leeftijd

  • Boven de leeftijd van vijftig jaar kunt u aanspraak maken  op  sollicitatiehulp van een re-integratiebureau. Dit gaat nog wel eens gepaard met verschillende sollicitatiecursussen.
  • Zorg ervoor dat u ingeschreven staat bij verschillende uitzendbureaus. Door gebruik te maken van meerdere bureaus spreidt u uw kansen op het verkrijgen van een nieuwe baan. Daarnaast hechten deze uitzendbureaus vaak minder waarde aan een leeftijd, waardoor u toch (tijdelijk) aan de slag kunt.
  • Laat het sollicitatiegesprek niet leiden door de reden waardoor u werkeloos geworden bent. Laat zien dat u positief in het leven staat en graag naar de toekomst kijkt in plaats van het verleden.
  • Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van uw netwerk. Oudere werkzoekers hebben vaak een (relatief) groot netwerk dat gebruikt kan worden bij het zoeken van een nieuwe baan. Laat hierbij ook vooral aan uw naaste omgeving weten dat u zoekende bent.
  • Probeer niet alleen naar uw directe vakgebied te kijken. Kijk ook eens iets wijder. Bekijk uw persoonlijke kwaliteiten en bepaal hoe u deze ook op een andere manier zou kunnen inzetten. Vrijwilligerswerk is daarnaast ook een mogelijkheid om uw cv op te vullen.
  • Probeer uw leeftijd op een positieve manier naar voren te brengen. U heeft namelijk geen verplichtingen wat betreft kleine kinderen waarvoor u vrij moet nemen en u bent niet meer gebonden aan schoolvakanties. U bent een flexibele kracht.
  • Wanneer er in uw vakgebied weinig tot geen vacatures beschikbaar zijn, kijkt u dan eens naar de mogelijkheden van het bijscholen. Er zijn verschillende instanties die deze vorm van lessen aanbieden.

 

Langdurig werkloos vijftig +

Statistisch gezien hebt u de grootste kans om langdurig werkeloos te blijven wanneer u de leeftijd van vijfenveertig bereikt heeft. Deze groep van de beroepsbevolking heeft de minste kans om weer te worden aangenomen. Hierbij hebben laaggeschoolde boven de vijfenveertig jaar het nog lastiger dan hooggeschoolde werkzoekende.

Boven de leeftijd van vijftig jaar is het nog lastiger om weer aan de slag te kunnen. er bestaat momenteel nog wel een mogelijkheid om te voorkomen dat u uw eigen vermogen moet gaan opmaken. Na afloop van de WW-uitkering bestaat er een mogelijkheid tot het aanvragen van een  IOAW-uitkering. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering wanneer u vijftig jaar of ouder bent. Deze uitkering verschaft u een inkomen dat ligt op (tenminste) het niveau van een bijstandsuitkering. De IOAW-uitkering wordt verstrekt op basis van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkeloze werknemers.

 

Langdurig werkloos zestig +

Werkzoekende van zestig jaar of ouder kunnen na hun WW-uitkering een IOW-uitkering aanvragen. Deze uitkering is net als de IOAW-uitkering een uitkering op het bijstandsniveau zonder dat het eigen vermogen dient te worden aangesproken. Het opvallende bij deze uitkering is dat het inkomen van de partner niet wordt meegeteld.

Voor het aanvragen van eventuele uitkeringen dient u contact op te nemen met het UWV (uitvoerder van de sociale werknemersverzekeringen).