Wilt u een fundamentele analyse uitvoeren?

Het is dan verstandig om in ieder geval gebruik te maken van de onderstaande tips, aangezien die ervoor zorgen dat u een goed beeld krijgt van de onderneming waar u wellicht aandelen in wilt kopen.

 

Activa en liquide middelen

Zorg er allereerst voor dat u het financiële jaarverslag erbij pakt, om dat eens goed door te lichten. Kijk goed naar de vaste en vlottende activa die men op de balans heeft staan. Hoe groot is de voorraad en wat zijn de gebouwen of machines die men heeft staan waard? Dit zijn belangrijke elementen van het financiële jaarverslag, aangezien ze een goed beeld geven van de staat waarin de onderneming er op dit moment voor staat.

 

Schulden op korte en lange termijn

Het is daarnaast verstandig om binnen het jaarverslag goed te kijken naar de schulden die men heeft lopen. Heeft men een grote schuld op de lange termijn, bijvoorbeeld ter financiering van de onderneming? Lopen er veel kortlopende schulden die men binnenkort af dient te betalen? Dit zijn elementen die van invloed kunnen zijn op de winst die de onderneming maakt, waardoor ze bij de keuze voor een investering van belang zijn.

 

Koers/winstverhouding

Bereken onder andere de koers/winstverhouding en zorg ervoor dat de verwachtingen over het aandeel die u op basis daarvan vorm kunt geven passen bij uw wensen. U kunt deze verhouding eenvoudig zelf berekenen, op basis van het aantal uitstaande aandelen en de winst die men maakt.

 

Solvabiliteitsratio

Reken de solvabiliteitsratio van de onderneming uit om er achter te komen in hoeverre men in staat is om op de lange termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Gebruik het eigen vermogen en deel dit door het totaal van de balans, of door het vreemd vermogen dat men heeft. Ontdekt u op deze manier dat de schulden goed gedekt zijn? Dan draagt dat bij aan uw kennis van het aandeel en de fundamentele analyse die u uitvoert.

 

Current ratio

De current ratio kijkt meer naar de korte termijn. Het is in dit geval van belang om de vlottende activa en de liquide middelen te delen door de kortlopende schulden die men heeft. Dit geeft aan of men op de korte termijn aan de schulden kan voldoen, waardoor de kans groot is dat men een mooie winst zal maken. Dit zorgt er uiteraard voor dat het aandeel meer interessant wordt, waardoor de fundamentele analyse op die manier aan kan geven dat het verstandig is om een investering te doen in de onderneming.

 

Bekijk de kwartaalcijfers

Naast het jaarverslag brengt men over het algemeen ieder kwartaal de kwartaalcijfers naar buiten. Dit zorgt ervoor dat u een meer actuele inschatting kunt doen van de manier waarop de onderneming ervoor staat. Kijk hier goed naar om dit mee te nemen in de fundamentele analyse. Met behulp van deze tips zorgt u ervoor dat u een aandeel aan kunt kopen dat het de komende tijd waarschijnlijk goed zal doen.

 

Activiteiten van de onderneming

Heeft u de verschillende cijfers goed bekeken? Dan is het van belang om eens te kijken naar de activiteiten van de onderneming en in hoeverre men zich in een markt bevindt die aantrekt of goede resultaten laat zien. Probeer in te schatten of de vraag naar de producten in de toekomst toe zal nemen, of dat er wellicht sprake is van een nieuwe concurrent die het beter kan gaan doen dan de onderneming waarin u wellicht wilt investeren.

 

Schat de managementkwaliteiten in

Combineer dit met de managementkwaliteiten die men heeft, om te bepalen in hoeverre men in staat zal zijn om het hoofd boven water te houden of zelfs groei te realiseren. Geeft de fundamentele analyse aan dat men waarschijnlijk veel last zal hebben van een nieuwe concurrent of de huidige ontwikkelingen binnen de markt? Dan is het wellicht verstandig om de aankoop nog even uit te stellen of aandelen van de hand te doen.

 

Doe een concurrentieanalyse

Doe daarnaast altijd een concurrentieanalyse, ook op het moment dat u de aandelen al even in uw bezit heeft. U zorgt er op die manier voor dat u de onderneming op de juiste manier in kunt schatten, in verhouding tot de andere bedrijven die er actief zijn. U kunt op tijd in- of uitstappen, zodat u maximaal kunt profiteren van een koersstijging of –daling.

 

Intrinsieke waarde per aandeel

Bereken uiteindelijk de intrinsieke waarde per aandeel, om na te gaan in hoeverre er sprake is van een juiste waardering van een aandeel. Is het aandeel ondergewaardeerd? Dan is het een goed idee om op basis van de fundamentele analyse een investering te doen. U zorgt er op die manier voor dat u een goed beeld heeft van de onderneming die u voor zich heeft.