Icoon verzekeringenWat zijn verzekeringen?

Met verzekeringen is het mogelijk om de financiële gevolgen van een risico af te dekken die de verzekeringnemer zelf niet kan of wil dragen.

Jezelf verzekeren kan in sommige gevallen erg verstandig zijn en het is goed dat deze mogelijkheid ook bestaat. Overstappen? Dit kan zeker slim zijn! Controleer minimaal 1x per jaar al je verzekeringen en probeer te achterhalen of er goedkopere alternatieven zijn. Waar nodig overstappen naar andere verzekeringen kan zeker veel geld schelen.

Meer weten over wat een verzekering precies is? In de wet staat de perfecte beschrijving van een verzekering. Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt:

Een verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoelang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.

 

Waar kun je je allemaal tegen verzekeren?

Er bestaan veel verschillende soorten verzekeringen. Denk hierbij aan de zorgverzekering die elke maand verplicht door de overheid wordt opgelegd, de autoverzekering die iedere auto moet hebben en woonhuisverzekeringen (inboedel, opstal) die ook echt cruciaal zijn. Naast de net genoemde verzekeringen zijn er ook nog aansprakelijkheidsverzekeringen, reisverzekeringen, annuleringsverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen. Keuzes zat in ieder geval!

Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een verzekering voor. Bekijk ook de onderstaande video waarin 10 gekke verzekeringen worden doorgenomen!


 

Tips bij het afsluiten van verzekeringen!

Verzekeringen worden vaak als saai beschouwd. Veel mensen verdiepen zich niet in de kosten van de verschillende verzekeringen die ze hebben. Dit is echt een gemiste kans, want het zijn wel vaste lasten die elke maand weer terugkomen. Zorg er dus altijd voor dat je goed kijkt welke kosten je hebt en waar je op kunt bezuinigen. Meer weten? Neem dan zeker onze artikelen over de verschillende verzekeringen door!